Зелені манни - відновлює здоров’я та підвищує життєвий тонус

Зелені манни - відновлює здоров’я та підвищує життєвий тонус
Вес товара: 0 гр.
Наличие: Есть в наличии
Цена: 140.00 грн
   - или -   

Компания ЛЕЧЕЦ поставляет Продукты пчеловодства: Зелені манни - відновлює здоров’я та підвищує життєвий тонус.

Вы можете купить у нас Зелені манни - відновлює здоров’я та підвищує життєвий тонус - расфасовка от 60 капсул.

 

Унікальний апіфітопрепарат, що відновлює здоров’я та підвищує життєвий тонус.


Цей чудовий препарат поєднав у собі багатство цілющих властивостей моря та суші.

Спіруліна – це синьо-зелена водорість – унікальне творіння природи, вік якої більше 500 мільйонів років. Спіруліна легко перетравлюється травними соками людини, на відміну, наприклад, від зеленої водорості хлорели, що має целюлозну оболонку, розчинити яку може лише мікрофлора рубця жуйних тварин.

Важливо, що в спіруліні містяться альгінати – унікальні полісахариди, що здатні звільняти організм людини від радіонуклідів та важких металів! Таким чином, вона захищає щитовидну залозу та лімфовузли. Спіруліна містить ряд особливих біокоректорів та біостимуляторів, котрі не зустрічаються в жодному продукті. Так, особливо цінними є пігменти – фікоцианін та хлорофіл, котрі входять до її складу. Як харчування майбутнього спіруліна містить білок, що засвоюється на 85%. Спіруліна – найбагатша за вмістом бета-каротину, його в ній в 10 разів більше, ніж у моркві. Сприяє нормалізації обміну речовин, що призводить до зменшення ваги. Стабілізує вміст цукру в крові. Фенілаланін, що міститься у спіруліні, сприяє пригніченню центру «апетиту» в головному мозку, і в той же час дає людині відчуття надходження енергії! Спіруліна та материнське молоко – єдині натуральні продукти, що містять жирну кислоту – гамма-лінолеву. Спіруліна є унікальним біопротектором та біокоректором системної дії, котрий забезпечує надійне усунення більш ніж 300 «несправностей» в нашому організмі на найрізноманітніших стадіях.

Еламін – це натуральний концентрат морської капусти (ламінарії), котрий містить велику кількість йоду та сприяє його поповненню в організмі. Еламін перевершує за вмістом йоду всі інші продукти рослинного та тваринного походження в кілька тисяч разів, та рекомендований як безпечне джерело органічного йоду для населення. Тіреоідін в ньому – це аналог ферменту щитовидної залози, - допомагає як при гіпотиреозі, так і при гіпертиреозі. Еламін покращує діяльність ендокринної системи (яєчників та щитовидної залози), зменшує патологічні прояви передклімаксу.

Інулін отримують з коренеплодів цикорію та топінамбуру. Це природній пробіотик (субстрат біфідобактерій), дуже необхідний для ефективного травлення. Також його залужено називають «рослинним інсуліном»! Так, нерозчинені соляною кислотою в шлунку молекули інуліну здатні сорбувати значну кількість харчової глюкози та перешкоджати її всмоктуванню у кров, що сприяє зниженню рівня цукру в крові після їжі. Але головне в унікальній здатності проникати в клітини всіх органів без участі інсуліну та повноцінно заміщувати глюкозу в обмінних процесах. При цьому значно зменшується енергетичний клітинний голод. Більш того, короткі фрагменти молекул інуліну, вбудовуючись в клітинну стінку, полегшують проходження всередину клітини і самої глюкози, хоча і у відносно невеликих, в порівнянні з нормою, кількостях. Все це призводить до суттєвого та стійкого зниження рівня концентрації цукру в крові, котре не супроводжується різкими коливаннями цього показника протягом доби. А саме це і є першочерговим завданням при проблемах цукрового діабету.

Квітковий пилок є універсальним мультивітамінним та мікро- і макроелементарним комплексом, що відновлює всі системи організму.

Сприяє засвоєнню магнію, котрий впливає на активність більш ніж 300 ферментів, які регулюють діяльність серцево-судинної системи та рівень ліпідів у крові.

Сприяє відновленню та покращенню функцій ендокринних залоз (щитовидних, епіфізу, гіпофізу, тимусу, паращитоподібних, наднирників, підшлункової та статевих. Задовольняє потребу організму в йоді та залізі, сприяє засвоєнню магнію.

Виводить радіонукліди, важкі метали та блокує їх накопичення в організмі.
Підвищує імунітет, має протизапальну та заспокійливу дію.
Знижує ризик розвитку мастопатії у жінок.
Знижує рівень холестерину та нормалізує кров’яний тиск.
Стабілізує вміст цукру в крові (показаний при діабеті).
Сприяє відновленню функцій підшлункової залози, наднирників, статевих залоз.


Мікро водорість спіруліна, еламін, інулін, квітковий пилок (бджолине обніжжя).
ТУУ-30180024.005-2000


Рекомендується дорослим та дітям з 12 років приймати по 1 капсулі за 30 хвилин до їжі три рази на день, запиваючи невеликою кількістю води.

Дитяче дозування розраховується індивідуально.

Тривалість прийому один місяць. Повторити курс через місяць.

 


Зеленые манны - восстанавливает здоровье и повышает жизненный тонус.

Уникальный апифитопрепарат, восстанавливающий здоровье и повышает жизненный тонус.


Этот замечательный препарат соединил в себе богатство целебных свойств моря и суши.

Спирулина - это сине-зеленая водоросль - уникальное творение природы, возраст которой более 500 000 000 лет. Спирулина легко переваривается пищеварительными соками человека, в отличие, например, от зеленых водорослей хлореллы, что имеет целлюлозную оболочку, растворить которую только микрофлора рубца жвачных животных.

Важно, что в спирулины содержатся альгинаты - уникальные полисахариды, которые способны освобождать организм человека от радионуклидов и тяжелых металлов! Таким образом, она защищает щитовидную железу и лимфоузлы. Спирулина содержит ряд особых биокорректоров и биостимуляторов, которые не встречаются ни в одном продукте. Так, особенно ценны пигменты - фикоцианин и хлорофилл, которые входят в ее состав. Как питания будущего спирулина содержит белок, который усваивается на 85%. Спирулина - богатейший по содержанию бета-каротина, его в ней в 10 раз больше, чем в моркови. Способствует нормализации обмена веществ, что приводит к уменьшению веса. Стабилизирует содержание сахара в крови. Фенилаланин, содержащийся в спирулины, способствует подавлению центра «аппетита» в головном мозге, и в то же время дает человеку ощущение поступления энергии! Спирулина и материнское молоко - единственные натуральные продукты, содержащие жирную кислоту - гамма-линолевую. Спирулина является уникальным биопротекторами и биокорректор системного действия, который обеспечивает надежное устранение более 300 «неисправностей» в нашем организме на самых стадиях.

Эламин - это натуральный концентрат морской капусты (ламинарии), который содержит большое количество йода и способствует его пополнению в организме. Эламин превосходит по содержанию йода другие продукты растительного и животного происхождения в несколько тысяч раз, и рекомендован как безопасный источник органического йода для населения. Тиреоидин в нем - это аналог фермента щитовидной железы, - помогает как при гипотиреозе, так и при гипертиреозе. Эламин улучшает деятельность эндокринной системы (яичников и щитовидной железы), уменьшает патологические проявления предклимакса.

Инулин получают из корнеплодов цикория и топинамбура. Это естественный пробиотик (субстрат бифидобактерий), очень необходим для эффективного пищеварения. Также его залужено называют «растительным инсулином»! Так, нерастворенные соляной кислотой в желудке молекулы инулина способны сорбировать значительное количество пищевой глюкозы и препятствовать ее всасыванию в кровь, что способствует снижению уровня сахара в крови после еды. Но главное в уникальной способности проникать в клетки всех органов без участия инсулина и полноценно замещать глюкозу в обменных процессах. При этом значительно уменьшается энергетический клеточный голод. Более того, короткие фрагменты молекул инулина, встраиваясь в клеточную стенку, облегчают прохождение внутрь клетки и самой глюкозы, хотя и в относительно небольших, по сравнению с нормой, количествах. Все это приводит к существенному и стойкому снижению концентрации сахара в крови, которое не сопровождается резкими колебаниями этого показателя в течение суток. А именно это и является первоочередной задачей при проблемах сахарного диабета.

Цветочная пыльца является универсальным мультивитаминным и микро- и макроелементарним комплексом, восстанавливает все системы организма.

Способствует усвоению магния, который влияет на активность более 300 ферментов, которые регулируют деятельность сердечно-сосудистой системы и уровень липидов в крови.

Способствует восстановлению и улучшению функций эндокринных желез (щитовидной, эпифиза, гипофиза, тимуса, паращитовидных, надпочечников, поджелудочной и половых. Удовлетворяет потребность организма в йоде и железе, способствует усвоению магния.

Выводит радионуклиды, тяжелые металлы и блокирует их накопления в организме.
Повышает иммунитет, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.
Снижает риск развития мастопатии у женщин.
Снижает уровень холестерина и нормализует кровяное давление.
Стабилизирует содержание сахара в крови (показан при диабете).
Способствует восстановлению функций поджелудочной железы, надпочечников, половых желез.


Микро водоросль спирулина, еламин, инулин, цветочная пыльца (пчелиная обножка).
ТУ-30180024.005-2000


Рекомендуется взрослым и детям с 12 лет по 1 капсуле за 30 минут до еды три раза в день, запивая небольшим количеством воды.

Детское дозирования рассчитывается индивидуально.

Продолжительность приема один месяц. Повторить курс через месяц.

 


Густая вытяжка прополиса, 30%

Целебный бальзам для восстановления организма.


Прополис - это клейкое вещество, которое пчелы собирают с почек растений по капельке, обрабатывают его и используют для «стерилизации» своего улья.

Обладает бактерицидными и бактериостатическими свойствами. Прополис способен подавлять активность и уничтожать широкий спектр микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, вирусы, простейшие (трихомонады), грибки (трихофития), кандидоз, вирусы гриппа и гепатита. Причем прополис снижает и выводит чужеродные клетки, а родную микрофлору организма человека сохраняет в целостности.

Очень важно отметить, что при применении прополиса у микроорганизмов не развивается устойчивости к нему, как бы долго его использовали.
Усиливает фагоцитоз - процесс выведения чужеродного материала из организма за счет специальных клеток - фагоцитов, что способствует меньшему отравлению организма.

Восстанавливает эластичность, прочность, гибкость соединительной ткани, межхрящевых волокон, межсуставных поверхностей. Это необходимо спортсменам, пожилым людям, после травм и во время роста.

Противовоспалительное и противогрибковое средство. Способствует заживлению микротравм, поверхностных повреждений кожи, слизистых оболочек.

Подавляет рост опухолей. Имеет уникальные противоопухолевые и антиоксидантные свойства. Принимает участие в локализации (ограничении) опухолевого процесса, очищении клеточных мембран, нормализации процессов дыхания клеток, контроле процессов развития клеток в целом, точнее стабилизации размножения клеток в нашем организме. Способствует лечению начальных стадий онкопроцесса и улучшению состояния, уменьшению боли при запущенных стадиях.

Эффективен при стоматитах.

Снимает любые болевые синдромы в области ЖКТ, в том числе кишечные колики.
Восстанавливает организм при любых воспалительных процессах, способствует его общему укреплению и повышению иммунитета.


Очищенная от механических смесей и воска настойка прополиса, нативный прополис.
ТУ-15.8-30180024-009: 2009


Взрослым 5-7 капель вытяжки развести в 50 мл кипяченой воды или молока и пить два раза в день за 30 минут до еды.
Продолжительность приема один месяц. После двухнедельного перерыва повторить курс.
Можно разбавлять медом или жиром (масло какао, масло) в 50-100 раз.

Перед применением взболтать!

В случае микротравм, грибковых и гнойничковых заболеваний кожи вытяжку прополиса наносить тампоном на пораженные участки 1-3 раза в сутки.
Перед первым применением препарата необходимо провести пробу на переносимость: нанести препарат ватной палочкой на кожу предплечья или на кожу неба и наблюдать в течение 30 минут. При обнаружении выраженной гиперемии, сильного жжения или пузыря прием препарата противопоказан.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, особенно у лиц с заболеваниями печени и почек, экзема, аллергические реакции (особенно на продукты пчеловодства), кровотечения из пораженных участков кожи и слизистых оболочек беременность и грудное вскармливание.

Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами.

 

 

 

Написать отзыв

Ваше имя:


Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:Метки:
Акции
Новые поступления
Лекарственные травы - Компания ЛЕЧЕЦ © 2019
Разработка, создание сайтов визиток